شاخص شکاف جنسیتی 2020 در ایران و جهان

شاخص شکاف جنسیتی 2020 در ایران و جهان

گزارش شاخص جهانی شکاف جنسیتی 2020 یک نمای کلی از وضعیت فعلی شکاف جنسیتی جهانی و تلاش ها و بینش ها برای کاهش این شکاف را تحت 4 زیرشاخص ارائه می دهد. مطابق نتایج گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، فاصله جنسیتی در جهان نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته است، اما برای رسیدن به برابری کامل و با فرض حفظ سرعت فعلی، به 99.5 سال زمان نیاز دارد. در میان چهار زیرشاخص شکاف جنسیتی جهانی، شکاف توانمندسازی سیاسی بیشترین نابرابری جنسیتی را داشته و پس از آن زیرشاخص فرصت ها و مشارکت اقتصادی قرار دارد. بر اساس نتایج این گزارش، ایران 148 امین کشور جهان در شاخص جهانی شکاف جنسیتی بوده که عملکرد آن نسبت به سال قبل 6 پله تضعیف شده است. ایران در زیرشاخص های بهداشت و بقا و دستیابی به امکانات آموزشی کمترین شکاف جنسیتی و در زیرشاخص های توانمندسازی سیاسی و فرصت و مشارکت اقتصادی بیشترین شکاف جنسیتی را دارد. در ادامه، اهم یافته های گزارش شاخص جهانی شکاف جنسیتی و تغییرات این شاخص در ایران ارائه می شود.
●مطالعه این گزارش به طور متوسط 30.6 دقیقه زمان می برد.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام