تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی نه ماهه نخست 2019

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی نه ماهه نخست 2019

تراز تجاری کالایی ایران با اتحادیه اروپا در نه ماهه نخست 2019 با کسری 2.8 میلیارد یورویی همراه بوده است، که علت افزایش 4.5 میلیاردیورویی کسری تجاری در مقایسه با مدت مشابه سال 2018 را می‏توان کاهش 94 درصدی ارزش صادرات ایران به این کشورها، با وجود افت 51 درصدی ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا نسبت داد. موثرترین عامل در کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا، کاهش صادرات به کشورهای ایتالیا (با سهم حدود منفی 29 واحد درصد)، اسپانیا (با سهم حدود منفی 21.3 واحد درصد)، فرانسه (با سهم حدود منفی 17.5 واحد درصد) و یونان (با سهم حدود منفی 12.7 واحد درصد) بوده است.
● مطالعه این گزارش به طور متوسط 12.9 دقیقه زمان می برد.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام