خلاصه وضعیت قیمت در بازارها طی هفت ماهه نخست سال‏های 1397 و 1398

خلاصه وضعیت قیمت در بازارها طی هفت ماهه نخست سال‏های 1397 و 1398

● مطالعه این گزارش به طور متوسط 1.7 دقیقه زمان می برد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام