شاخص بهای خوراکی و آشامیدنی دهک های مختلف درآمدی در آبان 1398

شاخص بهای خوراکی و آشامیدنی دهک های مختلف درآمدی در آبان 1398

● مطالعه این گزارش به طور متوسط 1.5 دقیقه زمان می برد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام