روند تولید محصولات منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی در نیمه نخست سال 1398

روند تولید محصولات منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی در نیمه نخست سال 1398

در میان کالاهای منتخب وزارت صمت، طی نیمه نخست سال 1398، کولر آبی به طور متوسط ماهانه بیشترین کاهش تولید و تلویزیون بیشترین رشد ماهانه تولید را داشته است. در میان محصولات معدنی منتخب وزارت صمت نیز، بیشترین متوسط رشد ماهانه تولید مربوط به چینی بهداشتی و بیشترین کاهش متوسط تولید ماهانه نیز مربوط به کاتد مس بوده است. در میان محصولات شیمیایی و پتروشیمی منتخب نیز پلی کربنات بیشترین متوسط رشد ماهانه و پلی بوتادین رابر بیشترین کاهش تولید ماهانه را داشته اند.
●مطالعه این گزارش به طور متوسط 52.6 دقیقه زمان می برد.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام