ارتقاء رقابت ‏پذیری عامل اصلی پیشرفت اقتصادها

ارتقاء رقابت ‏پذیری عامل اصلی پیشرفت اقتصادها

ارتقاء سطح رقابت ‏پذیری اقتصادها، عامل کلیدی در بهبود سطح استاندارد زندگی جوامع است و نتایج ارزیابی وضعیت رقابت‏ پذیری کشورها نشان می ‏دهد که به اقدامات عاجلی برای ارتقاء بهره وری و رشد، با هدف بهبود استانداردهای زندگی نیاز است. مجمع جهانی اقتصاد در آخرین گزارش خود در رابطه با شاخص رقابت پذیری جهان در سال 2019 اقدام به بررسی این شاخص در میان 141 کشور نموده است. ایران در سال 2019 رتبه 99 ‎ام را در شاخص رقابت پذیری جهانی به خود اختصاص داده که جایگاه آن نسبت به سال 2018 ده پله تضعیف شده است. در میان ارکان اصلی 12 گانه این شاخص، بهترین رتبه ایران متعلق به رکن اصلی اندازه بازار با اخذ رتبه 21 ام جهان و بدترین رتبه ایران متعلق به رکن بازار کار با اخذ جایگاه 140 ام جهان بوده است. گزارش حاضر ضمن ارائه یافته ‏های گزارش اصلی به بررسی جایگاه ایران در میان این ارکان و مولفه‎های آن نیز می‎پردازد.
● مطالعه این گزارش به طور متوسط 71.1 دقیقه زمان می برد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام