شاخص های اقتصادی منتخب کشور چین طی سال های 2024-2018 بر اساس اکتبر 2019 صندوق بین المللی پول

شاخص های اقتصادی منتخب کشور چین طی سال های 2024-2018 بر اساس اکتبر 2019 صندوق بین المللی پول

بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، سهم تولید ناخالص داخلی چین در اقتصاد جهان از 16.3 درصد در سال 2019 به 18.8 درصد در سال 2024 خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز به تدریج افت خواهد کرد و از محدوده 6 درصدی خارج شده و از سال 2020 وارد محدوده نرخ رشد 5 درصدی خواهد شد. پیش بینی می شود تراز حساب جاری کشور چین در سال 2020 با افت 6 درصدی مواجه شود که در سال های بعد از آن نیز ادامه خواهد یافت.
● مطالعه این گزارش به طور متوسط 5 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام