تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی هشت ماهه نخست 2019

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی هشت ماهه نخست 2019


● کاهش 94 درصدی صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی هشت ماهه نخست 2019 نسبت به مدت مشابه سال قبل
● کاهش 52 درصدی واردات ایران از اتحادیه اروپا طی هشت ماهه نخست 2019 نسبت به مدت مشابه سال قبل
● تضعیف 4.4 میلیارد یورویی تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا در هشت ماهه نخست 2019
فروغ کریمی امیرکیاسر

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام