برخی اخبار منتخب اقتصادی از جهان در هفته منتهی به 10 آبان 1398

برخی اخبار منتخب اقتصادی از جهان در هفته منتهی به 10  آبان 1398

● مطالعه این گزارش به طور متوسط 11.6 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام