مقاصد مهاجران ایرانی در اتحادیه اروپا

مقاصد مهاجران ایرانی در اتحادیه اروپا

براساس آمارهای جدید منتشر شده توسط اتحادیه اروپا، در سال 2018 حدود 32.6 هزار نفر ایرانی به اتحادیه اروپا مهاجرت کرده‏ اند که فقط 1 درصد از کل مهاجران ورودی به این اتحادیه را شامل شده است. با این که تعداد مهاجران ایرانی به اروپا در سال 2018 نسبت به سال 2017 کاهش داشته، اما به طور کلی در مقایسه با سال ‏های قبل در سطح نسبتاً بالاتری قرار دارد. آلمان بزرگترین مقصد مهاجرتی ایرانی‏ ها در اروپا بوده که حدود 34 درصد کل مهاجران ایرانی به اروپا را پذیرا بوده است. در ادامه، به طور مختصر وضعیت آمار مهاجران ایرانی به اروپا مورد بررسی قرار می ‏گیرد.
● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 8.8 دقیقه زمان می برد.
فروغ کریمی امیرکیاسر

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام