اصلاحات تسهیل انجام کسب ‏وکار 2020

اصلاحات تسهیل انجام کسب ‏وکار 2020

گزارش انجام کسب و کار 2020 بانک جهانی، مقررات کسب و کار در 190 اقتصاد را به منظور بررسی محیط کسب و کار آن‏‏ها در 12 حوزه تنظیم مقررات اقتصادی ارزیابی می‏ کند. این گزارش در فاصله زمانی می 2018 تا می 2019، 294 اصلاح رویه تسهیل انجام کسب و کار را در 115 کشور جهان شناسایی کرده که در این مطلب، به محورهای این اصلاحات و نکات مهم آن پرداخته شده است.
●مطالعه این گزارش، به طور متوسط 36.1 دقیقه زمان می برد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام