برخی اخبار منتخب اقتصادی از جهان در هفته منتهی به 4 آبان 1398

برخی اخبار منتخب اقتصادی از جهان در هفته منتهی به 4 آبان 1398

●مطالعه این گزارش، به طور متوسط 10.8 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام