رشد 34 درصدی درآمد مالیات اشخاص حقوقی در فصل بهار 1398

رشد 34 درصدی درآمد مالیات اشخاص حقوقی در فصل بهار 1398

درآمدهای مالیاتی کشور در فصل نخست سال 1398 حدود 24.3 هزارمیلیاردتومان بوده که در مقایسه با فصل اول سال 1397 حدود 28.6 درصد افزایش یافته است. تقریباً 53.1 درصد از کل درآمدهای مالیاتی در فصل ابتدایی سال 1398 متعلق به درآمدهای مالیات های مستقیم و 46.4 درصد مربوط به مالیات‏ های غیرمستقیم است. هر دو نوع مالیات مستقیم و غیرمستقیم در فصل اول سال جاری رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به مالیات‏ های مستقیم با نرخ رشد 42 درصد و مالیات بر ثروت (یکی از اجزای مالیات مستقیم) با نرخ رشد 82 درصد است. مهم‏ترین عامل موثر در رشد 28.6 درصدی درآمدهای مالیاتی فصل نخست 1398، افزایش مالیات بردرآمد با مشارکت 9.9 واحد درصدی و پس از آن مالیات اشخاص حقوقی با سهم 7.5 واحد درصدی است.
● مطالعه این گزارش به طور متوسط 3.5 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام