وضعیت نگران‏ کننده سرمایه ‏گذاری در کشور

وضعیت نگران‏ کننده سرمایه ‏گذاری در کشور

میانگین رشد سالانه سرمایه ‏گذاری در بازه زمانی 1359 الی 1387 حدود 3.4 درصد بوده است. در حالی که میانگین رشد سرمایه ‏گذاری طی سال‏ های 1388 الی 1398 معادل منفی 0.1 درصد است. چنانچه روند قبلی رشد سرمایه‏ گذاری مشابه آنچه تا سال 1387 اتفاق افتاد، در سال‏ های بعد ادامه می‏ یافت، در سال 1398 شاهد حداقل 400 هزارمیلیاردتومان سرمایه‏ گذاری حقیقی بودیم؛ در حالی که رقم محقق شده سرمایه ‏گذاری به مراتب کمتر است. برآورد می ‏شود رقم سرمایه‏ گذاری حقیقی (به قیمت ثابت) کشور در سال 1398 معادل با 244 هزارمیلیاردتومان باشد که در مقایسه با سال 1397 با کاهش 4.5 درصدی همراه است.
● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 1.3 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام