برخی اخبار منتخب اقتصادی از جهان در هفته چهارم مهر 1398

برخی اخبار منتخب اقتصادی از جهان در هفته چهارم مهر 1398

● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 14.5 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام