روند تولید محصولات منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی در پنج ماهه نخست سال 1398

روند تولید محصولات منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی در پنج ماهه نخست سال 1398

در میان کالاهای منتخب وزارت صمت، طی پنج ماهه نخست سال 1398، کولر آبی به طور متوسط ماهانه بیشترین کاهش تولید و تلویزیون بیشترین رشد ماهانه تولید را داشته است. در میان محصولات معدنی منتخب وزارت صمت نیز، بیشترین متوسط رشد ماهانه تولید مربوط به چینی بهداشتی و بیشترین کاهش متوسط تولید ماهانه نیز مربوط به سنگ آهن بوده است. در میان محصولات شیمیایی و پتروشیمی منتخب نیز اپوکسی رزین بیشترین متوسط رشد ماهانه و پلی بوتادین بیشترین کاهش تولید ماهانه را داشته اند.
●مطالعه این گزارش به طور متوسط 53.1 دقیقه زمان می برد.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام