مروری بر وضعیت بخش حمل و نقل کشور

مروری بر وضعیت بخش حمل و نقل کشور

ارزش افزوده بخش حمل و نقل از سال 1390 تا 1397 روند صعودی را دنبال کرده و در سال 1397 به حدود 162 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال 1397، بیش از 90 درصد از ارزش افزوده این بخش مربوط به حمل و نقل جاده ای بوده که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، رشد حقیقی ارزش افزوده حمل و نقل جاده ای نیز از سال 1395 تاکنون روند کاهشی را در پیش گرفته است.
● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 8.9 دقیقه زمان می برد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام