وضعیت بازار کار ایران در تابستان 1398

وضعیت بازار کار ایران در تابستان 1398

مرکز آمار ایران که تاکنون گزارشات نرخ بیکاری را برای جمعیت 10 ساله و بیشتر ارائه می کرد، در گزارش اخیر خود، نرخ بیکاری را برای افراد 15 سال به بالا منتشر کرده است. بر اساس این آمارها، نرخ بیکاری کل کشور طی تابستان سال 1398، برابر با 10.5 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با بهبود همراه بوده است. طی این مدت، نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز با افزایش همراه شده و به حدود 45 درصد رسیده است. اگرچه آمارها از بهبود وضعیت بازار کار طی این مدت حکایت می‏ کند، اما این بهبود بیشتر برای مردان اتفاق افتاده و شکاف جنسیتی به وضوح مشاهده می‏ شود.
● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 9.4 دقیقه زمان می برد.
فروغ کریمی امیرکیاسر

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام