مروری بر وضعیت اقتصاد دیجیتال در جهان و ایران

مروری بر وضعیت اقتصاد دیجیتال در جهان و ایران

این مطلب به بررسی گزارش بین المللی اقتصاد دیجیتال (منتشر شده توسط آنکتاد) با تمرکز بر حوزه ایجاد و کسب ارزش در اقتصاد دیجیتال می پردازد. با توجه به این گزارش، با وجود پیشرفت تکنولوژی در سطح جهان، اما هنوز شکاف عمیقی میان کشورها وجود دارد و اقتصاد دیجیتال به شدت در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی متمرکز است. در ادامه نکات مهم این گزارش به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد.
● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 35.3 دقیقه زمان می برد.
فروغ کریمی امیرکیاسر

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام