مروری بر وضعیت شرکت‏ های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی فصل نخست 1398 (با تاکید بر بخش صنعت)

مروری بر وضعیت شرکت‏ های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی فصل نخست 1398 (با تاکید بر بخش صنعت)

در این گزارش، وضعیت فروش، سود (زیان) و هزینه مالی شرکت های مجاز عضو بورس اوراق بهادار تهران (به جز بانک ها و بیمه ها) به تفکیک گروه فعالیت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بررسی‏ ها به نظر می‏ رسد رشد واقعی بسیاری از شرکت های بورسی به ویژه در گروه صنعت طی بهار 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بوده است. در ادامه جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه می شود.
● مطالعه این گزارش به طور متوسط 25.4 دقیقه زمان می برد.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام