اینفوگرافیک وضعیت اشتغال زنان ایران در سال 1397

اینفوگرافیک وضعیت اشتغال زنان ایران در سال 1397

بررسی آمارهای نیروی کار زنان در سال 1397 نشان می دهد تنها 16.1 درصد از جمعیت در سن کار زنان کشور (حدود 5.4 میلیون نفر)، فعال اقتصادی هستند. بنابراین حدود 84 درصد از زنان در سن کار کشور جز جمعیت غیرفعال محسوب می شود که بخش عمده آنها را نیز زنان خانه دار تشکیل می دهند. در مجموع، از میان جمعیت زنان در سن کار کشور، تنها حدود 1.3 میلیون نفر شغل تمام وقت دارند.
● مطالعه این گزارش، به طور متوسط 1.1 دقیقه زمان می برد.
فروغ کریمی امیرکیاسر

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام