وضعیت آمارهای صنعتی استان تهران در سه ماهه نخست سال 1398

وضعیت آمارهای صنعتی استان تهران در سه ماهه نخست سال 1398

در سه ماهه نخست سال 1398، تعداد 200 جواز تاسیس با پیش ‏بینی اشتغال حدود 8 هزار نفر و 88 پروانه بهره ‏برداری با اشتغال 956 نفر در بخش صنعت استان تهران توسط وزارت صمت صادر شده است. علاوه بر این، از میان مجوزهای اصناف کل کشور 12.6 درصد متعلق به استان تهران بوده و 6 درصد از اتحادیه‎های صنفی کل کشور نیز در استان تهران واقع شده ‏اند. همچنین در سه ماهه نخست سال 1398، 32 درصد از کارت‏ های بازرگانی صادر شده در کل کشور نیز توسط اتاق بازرگانی تهران صادر شده است. سهم استان تهران ار حجم سرمایه گذاری کل کشور در مدت مذکور با کاهش شدید مواجه شده و به حدود 0.9 درصد رسیده است. گزارش حاضر با استفاده از اطلاعات وزارت صمت به مقایسه آمارهای صنعتی، معدنی و بازرگانی استان تهران در سه ماهه نخست سال‏ های 1398 و 1397 می ‏پردازد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام