مروری بر الزامات حذف صفر از پول ملی

مروری بر الزامات حذف صفر از پول ملی

تجربه سایر کشورها نشان می دهد سیاست حذف صفر از پول ملی، لزوماً به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد و موفقیت یا عدم موفقیت آن در گرو الزاماتی است که پیش و پس از اجرای طرح ضروری است. این سیاست معمولا در کشورهایی موفق بوده که پیش از اجرای طرح، تحت یک بسته سیاستی اقدام به اصلاحات اقتصادی نموده و پس از اجرای طرح نیز برنامه های ثبات ساز را پیاده کرده اند. به نظر می رسد این سیاست به تنهایی نمی تواند راهکاری برای رفع مسائل موجود باشد و توجه به الزامات آن عاملی تعیین کننده است که در ادامه بر اساس تجربه سایر کشورها به آنها اشاره خواهد شد./ مطالعه این گزارش به طور متوسط 20.9 دقیقه زمان می برد.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام