توصیه‏ های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به کشور نروژ به عنوان یکی از اقتصادهای موفق نفتی

توصیه‏ های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به کشور نروژ به عنوان یکی از اقتصادهای موفق نفتی


با وجود افت قيمت نفت طي چند سال اخير و وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي برخي كشورهاي نفتي، اما اقتصاد نروژ توانسته
عملكرد خوبي داشته باشد. با اين حال، طبق گزارش «سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD)»كشور نروژ براي
دستيابي به رشد پايدار، نيازمند اصلاحات بيشتري براي تنوع بخشيدن به اقتصاد، بهبود كارايي هزينه هاي عمومي به ويژه
در بخش زيرساختهاي حمل و نقل، اطمينان از سطح بالاي درآمد كنوني و رفاه و برابري براي نسل هاي آينده است.
در ادامه، به برخي از اقدامات اقتصادي نروژ به عنوان يك اقتصاد نفتي موفق اشاره شده و همچنين توصيه هاي سازمان
همكاري هاي اقتصادي و توسعه در ارتباط با هر كدام از اقدامات مورد بررسي قرار مي گيرد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام