کاهش محسوس تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی 5 ماهه نخست 2019

کاهش محسوس تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی 5 ماهه نخست 2019

ارزش تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در 5 ماهه نخست سال 2019 حدود 2 میلیارد یورو بوده که از این مقدار، حدود 310
میلیون یورو مربوط به صادرات ایران به اتحادیه اروپا و 1.7 میلیارد یورو مربوط به واردات ایران از اتحادیه اروپا بوده است. در 5
ماهه نخست سال 2019 صادرات ایران به اتحادیه اروپا نسبت به مدت مشابه سال 2018 با کاهش 94 درصدی مواجه شده و
ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز 54 درصد کاهش یافته است. عوامل اصلی کاهش صادرات و واردات کالایی ایران با
شرکای اروپایی خود به ترتیب کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در حوزه سوخت های معدنی، روان کننده ها و محصولات
مرتبط و کاهش واردات ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل از اتحادیه اروپا در مدت مذکور بوده است. در میان کشورها نیز
کاهش صادرات به ایتالیا و کاهش واردات از آلمان به عنوان عامل اصلی کاهش تجارت ایران و اتحادیه اروپا طی این مدت
شناخته شده اند./ تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی/ مطالعه این گزارش حداکثر 13 دقیقه زمان می برد./ استفاده از این گزارش با ذکر منبع مجاز است.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام