شاخص صلح جهانی در سال 2019

شاخص صلح جهانی در سال 2019

گزارش سالانه شاخص صلح جهانی که توسط موسسه اقتصاد و صلح تهیه می‏ شود، وضعیت برقراری صلح در 163 کشور جهان را بر اساس 23 متغیر کمی و کیفی ارزیابی و آنها را رتبه بندی می‏ کند. گزارش صلح جهانی در سال 2019 نشان می دهد که سطح شاخص صلح جهانی برای اولین بار طی پنج سال گذشته، به صورت جزئی در این سال بهبود یافته و از میانگین کل امتیاز کشورهای جهان به میزان 0.09 کاسته شده که به معنی بهتر شدن اوضاع است. در این سال وضعیت شاخص صلح در 86 کشور بهبود یافته و برای 76 کشور تضعیف شده است. شاخص صلح جهانی در سال 2019 نشان می دهد که درگیری‏ ها و بحران‏ هایی که طی دهه گذشته رخ داده، در حال کاهش بوده اگرچه تنش‏ های جدیدی هم در داخل و یا در بین کشورها ظاهر شده است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام