نگاهي به آمار تجارت بين المللي كالايي اقتصادهاي گروه 20

نگاهي به آمار تجارت بين المللي كالايي اقتصادهاي گروه 20

رشد تعدیل شده فصلی تجارت بین‏ المللی کالایی در اقتصادهای گروه 20(G20)، در سه ماهه اول سال 2019، ضعیف باقی ماند. صادرات اقتصادهای G20 در فصل اول 2019 نسبت به فصل چهارم 2018، به میزان 0.4 درصد افزایش و واردات به میزان 1.2 درصد کاهش یافت در حالی که نسبت به فصل اول 2018، صادرات 1.6 درصد کاهش و واردات هم 2.6 درصد افت کرد. در مقایسه با سه ماهه سوم سال 2018، زمانی که دور اول تعرفه های جدید بر تجارت بین امریکا و چین اعمال شد، در فصل نخست 2019، صادرات اقتصادهای G20 به میزان 0.8 درصد و واردات به میزان 2.7درصد، کاهش یافته است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام