شیب تند افزایش قیمت هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه 1398

شیب تند افزایش قیمت هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه 1398

طی اردیبهشت ماه سال 1398، معادل 12 هزار و 128واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است. تعداد معاملات در این ماه، نسبت به فروردین 1398، حدود 3.5 برابر شده و نسبت به اردیبهشت سال 1397 افت حدود 36.5 درصدی را تجربه کرده است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران در اردیبهشت نیز 12 میلیون و 673 هزار تومان بوده که نسبت به فروردین ماه رشد 12.5 درصدی و نسبت به اردیبهشت سال گذشته، بیش از دو برابر شده است. روند متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در سطح شهر تهران نشان می ‏دهد متوسط قیمت هر متر مربع در اردیبهشت 1398 با شیب نسبتاً تندی افزایش یافته (نرخ رشد 12.5 درصد) که طی یک سال اخیر بی‏ سابقه بوده است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام