تغییر جایگاه ایران در جهان طی یک دهه گذشته

تغییر جایگاه ایران در جهان طی یک دهه گذشته

طی یک دهه گذشته، جایگاه ایران به لحاظ نرخ رشد اقتصادی در میان 191 کشور جهان، 89 پله سقوط کرده است. آمار مربوط به نرخ تورم 191 کشور جهان نشان می‏ دهد در سال 2018، تنها 4 کشور نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم ایران داشته‏ اند. جایگاه ایران در جهان به لحاظ نرخ بیکاری و نرخ رشد حجم تجارت در سال های 2009 و 2018 نیز در فایل پیوست درج شده است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام