5 درک اشتباه نسبت به ایمنی در محیط کار

5 درک اشتباه نسبت به ایمنی در محیط کار

موسسه مک کینزی در گزارش اخیر خود، پنج درک اشتباه نسبت ایمنی در محیط کار را به تصویر کشیده و راهکارهایی برای غلبه بر آن ارائه کرده که در اینفوگرافیک پیوست، قابل مشاهده است:
1. ترس از سرزنش؛ "اگر من حادثه را گزارش دهم، تنبیه می ‏شوم"
2. ناتوان‏ سازی: "ایمنی، وظیفه شخص دیگری است"
3. معاوضه ایمنی و بهره ‏وری: "ایمنی به معنی بهره‏ وری پایین ‏تر است"
4. اعتقاد به سرنوشت: "آسیب‏ ها بخشی از کار هستند"
5. خشنودی از خود "تغییر فرهنگی زمان‏ بر است"

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام