وضعیت تجارت اتحادیه اروپا با ایران و سایر کشورها در فصل نخست سال 2019

وضعیت تجارت اتحادیه اروپا با ایران و سایر کشورها در فصل نخست سال 2019

تراز تجاری اتحادیه اروپا با کشورهای خارج از منطقه، در فصل نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018 معادل منفی 24 میلیارد یورو بوده که کسری آن نسبت به فصل اول سال 2018 تشدید شده است. تراز تجاری اتحادیه اروپا با ایران در سه ماهه نخست سال 2019 به دلیل کاهش شدید واردات اتحادیه اروپا از ایران، مثبت شده و مازاد تجاری آن به 0.8 میلیارد یورو رسیده است. گزارش حاضر به بررسی صادرات و واردات اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست سال 2018 و 2019 در میان اقلام عمده تجاری و طرف های عمده تجاری و نهایتاً تجارت آن با ایران می پردازد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام