نگاهی کوتاه به سخنان اخیر قائم مقام بانک مرکزی در رابطه با نقدینگی

نگاهی کوتاه به سخنان اخیر قائم مقام بانک مرکزی در رابطه با نقدینگی

قائم مقام بانک مرکزی در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در 2 اردیبهشت 1397، رقم نقدينگی را در پایان بهمن 1397 حدود 1830.6 هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند. محاسبات نشان می دهد روند تغییر ماهانه نقدینگی با تقریب بسیار خوبی یک روند خطی مستقیم است که انتظار می‏ رفت وفق روندهای قبلی، رقم نقدینگی در بهمن ماه سال 1397 کمتر از رقم اعلامی می‏ شد.

طی ماه‏ های گذشته، همواره یکی از عوامل موثر در رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی بوده و در آذر ماه 1397، 18.4 واحد درصد از رشد 22.7 درصدی پایه پولی ناشی از رشد بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی بوده است. در حالی که قائم مقام بانک مرکزی در سخنرانی خود از کاهش بدهي بانک ها به بانک مرکزي طي ماه‌هاي اخير به عنوان رویداد مثبت یاد کرده است.

با توجه به تواتر قبلی انتشار گزیده آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی، هنوز آمار جدیدتری از آذر ماه 1397 منتشر نشده است و در رابطه با آمارهای مربوط به تراز پرداخت‏ها هم، بانک مرکزی از تیرماه سال 1397 تاکنون، هیچ داده‏ای را در خصوص وضعیت حساب جاری کشور منتشر نکرده و یا در اختیار مرکز آمار ایران هم برای منظور کردن در گزارش فصلی قرار نداده است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام