پیامد مثبت کاهش قابل ملاحظه تعرفه‏ های تجاری در جهان طی دو دهه گذشته

پیامد مثبت کاهش قابل ملاحظه تعرفه‏ های تجاری در جهان طی دو دهه گذشته

بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، تغییرات تراز تجاری دوجانبه طی دو دهه گذشته به شدت تحت تاثیر ترکیبی از عوامل اقتصاد کلان بوده و در مقابل تغییر نرخ تعرفه، اثر کمتری داشته است. با توجه به اینکه یکی از ویژگی ‏های بارز تحول اقتصاد جهان طی سال ‏های اخیر توسعه زنجیره ‏های ارزش جهانی بوده است، افزایش شدید تعرفه‏ ها، می‏تواند باعث تحمیل هزینه‏ های بالا و بلندمدت اقتصادی، اثرات موجی بر دیگر بخش ‏ها و آسیب بر اقتصاد جهانی گردد. نتایج این مطالعه نشان می‏ دهد در بلندمدت، تغییرات زیاد و مستمر تعرفه‏ ها می ‏تواند ساختار تولید و سرمایه گذاری داخلی و بین‏ المللی بنگاه‏ ها را تغییر دهد. در بازه زمانی 1995 الی 2015 ، متوسط تعرفه های جهان از حدود 46 درصد به 3.3 درصد کاهش یافته و در مقابل متوسط
مشارکت در زنجیره ارزش جهانی از 33 درصد به 42 درصد رشد کرده است. در ادامه، توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می‏ شود.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام