نگرش سنجی مردم عربستان درباره سال 2024

نگرش سنجی مردم عربستان درباره سال 2024

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 46.8 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

کارکرد موثر نگرش سنجی در برنامه ریزی و اداره جوامع، امروزه در کشورهای مختلف موسسات معتبری به طور تخصصی پروژه های نگرش و افکارسنجی را برای دولت ها، سازمان ها و اتاق های فکر انجام می دهند. گروه تحقیقاتی Ipsos نیز گزارشی از نگرش سنجی مردم عربستان در خصوص سال 2024 منتشر کرده است. در سال های اخیر با توجه به سند چشم انداز 2030، عربستان رشد چشمگیری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی داشته است. از آنجا که این کشور برنامه های گستردهای برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و پیامدهای آن دارد، می تواند الگویی در سیاستگذاری های توسعه ای برای کشورهای تک محصولی و در حال توسعه باشد. به همین دلیل، در کنار تجزیه و تحلیل داده های آماری نگرش سنجی Ipsos از مردم عربستان، تحلیل هایی از شاخص های اجتماعی و اقتصادی این کشور ارائه شده است.
شراره کامرانی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام