بررسی نسبت‌های تحلیلی در قوانین و لایحه بودجه عمومی طی دو دهه گذشته

بررسی نسبت‌های تحلیلی در قوانین و لایحه بودجه عمومی طی دو دهه گذشته

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 27 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

بودجه عمومی از مهم‌ترین اسناد مالی و اقتصادی هر کشور و دولت، اداره عمومی کشور و سطح کلان اقتصادی را مد نظر قرار می‌دهد. بودجـه هر دولت، حسـاب دخل و خرج آن برای اداره کشور است؛ معین می‌کنـد دولـت چـه منابعی از کشـور و چه مقـدار از این منابـع را در کجا و برای چه اهدافـی هزینه خواهد کرد. این موضوع بخصوص در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی از مهم‌ترین مسائل برای هر دولت است تا بتواند برنامه‌های خود را با کمترین انحراف بودجه محقق نماید. در واقع می‌توان گفت بودجه هم از وضعیت موجود یعنی متغیرهای اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم و ... اثر می‌پذیرد و هم بر آنها اثر می‌گذارد و از این رو بررسی بودجه بسیار حائز اهمیت است.
دولت وظایف مهمی را بر عهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. این در حالی است که کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می‌دهد. در این وضعیت، افزایش منابع پایدار و مدیریت مصارف از مهمترین اقداماتی است که هر دولتی باید مدنظر قرار دهد.
در این گزارش، ضمن بررسی روند بودجه عمومی و منابع و مصارف آن در طول دو دهه گذشته، از شاخص‌هایی برای تحلیل وضعیت استفاده می‌شود.
محمود نصیری

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام