بررسی الگوی مصرف ‌و درآمد خانوارهای استان تهران

بررسی الگوی مصرف ‌و درآمد خانوارهای استان تهران

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 40 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

شناخت الگوهای مصرف خانوارها از چندین جنبه دارای اهمیت است؛ مصرف مسقیماً بر رشد اقتصادی و رفاه خانوار اثر می‌گذارد و کاهش مصرف خانوارها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده و غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، مصرف اثرگذارترین جز تقاضای کل اقتصاد محسوب می‌شود و اگر تولید ملی را به عنوان نمادی از ابعاد اقتصاد فرض کنیم، به طور معمول در یک کشور، حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف خانوارهاست. از این رو کاهش مصرف می‌تواند به معنای کوچک شدن اقتصاد ملی باشد. علاوه بر این‌ ها، برنامه‌ریزان اقتصادی با آگاهی از الگوهای مصرف و درآمدی خانوارها می‌توانند درک بهتری از سیاست‌گذاری‌های خود در زمینه‌های تولید، توزیع، واردات، حمایت‌های اجتماعی و مالیات داشته باشند.
از این منظر، پژوهش حاضر با بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران که هر ساله از طریق نمونه‌گیری و تکمیل پرسش‌نامه به دست می‌آید، وضعیت هزینه و درآمد خانوارها را توصیف می‌کند و تلاش می‌کند تغییر ترکیب هزینه‌های مصرفی و درآمدی را نشان دهد.
محمود نصیری

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام