توسعه صادرات به اندونزي از مسير تنظيم تعرفه هاي ترجيحي

توسعه صادرات به اندونزي از مسير تنظيم تعرفه هاي ترجيحي

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 27.1 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

با توجه به ضرورت توسعه صادرات، افزايش روابط و تعاملات تجاري ايران با ساير اقتصادهاي جهان به ويژه كشورهاي در حال تو سعه از اهميت خاصي برخوردار است. نظر به طرح موضوع برقراري موافقت نامه تعرفه ترجيحي با كشور اندونزي از سوي سازمان توسعه تجارت، در اين گزارش و طي سه بخش؛ واردات اندونزي، صادرات ايران به اندونزي و تعرفه هاي ترجيحي، تلاش شده است تا با مرور وضعيت نظام تعرفه اي اندونزي و سوابق واردات اين كشور از جهان و ايران، در نهايت فهرستي از تعرفه ها براي كاهش نرخ تعرفه توسط طرف اندونزي، استخراج و به همراه ارائه نكاتي در رابطه با تنظيم فهرست نهايي، پيشنهاد شود.
مریم خزاعی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام