ایجاد اعتماد برای تقویت دموکراسی

ایجاد اعتماد برای تقویت دموکراسی

نظرسنجی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در مورد محرک‌های ایجاد اعتماد به نهادهای عمومی (Trust Survey) یک ابزار اندازه‌گیری جدید برای دولت‌های دموکراتیکی که به دنبال تقویت اعتماد عمومی در زمینه قابل اطمینان بودن، پاسخگویی، صداقت، انصاف و باز بودن دولت هستند، است. بیست و دو کشور OECD داوطلب شدند تا در مرحله اول برنامه نظرسنجی مزبور شرکت کنند و یک گام جمعی روبه جلو برای اندازه‌گیری و درک بهتر آنچه باعث بهبود اعتماد مردم به نهادهای عمومی به منظور ایجاد انعطاف پذیری بیشتر دموکراسی می‏شود، بردارند.
پریسا مطرانلویی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام