تسریع کربن‌زدایی از طریق تجارت کالاها و خدمات اقلیمی

تسریع کربن‌زدایی از طریق تجارت کالاها و خدمات اقلیمی

در این مقاله به موضوع تجارت کالاها و خدمات اقلیمی پرداخته شده است. ضمن دسته‌بندی کالاهای اقلیمی، فهرستی از این گروه کالاها که توسط کارشناسان در مورد اولویت‌های کربن‌زدایی تنظیم شده، شناسایی و معرفی شده است. همچنین با بررسی موضوع تعرفه کالاهای اقلیمی، به اهمیت موانع غیرتعرفه ای و نقش محدودیت‌های تجاری خدمات در کاهش توزیع کالاهای اقلیمی پرداخته، و فهرستی از موانع اقلیمی غیرتعرفه‌ای ارائه شده است.
پریسا مطرانلویی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام