تحولات مرتبط با پروانه‏ های ساختمانی صادره در کشور 1400-1391

تحولات مرتبط با پروانه‏ های ساختمانی  صادره در کشور  1400-1391

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 38.4 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

در این گزارش به تحولات پروانه های ساختمانی در کل کشور و استان تهران طی سال های 1391 تا 1400 پرداخته شده است. در سال ۱۴۰۰ نزدیک به 139 هزارپروانه­ ساختمانی در کل کشور صادر شده که از این تعداد، حدود 127.8 هزار پروانه ساختمانی (۹۲/۲ درصد) مربوط به احداث ساختمان و حدود 10.7 هزار پروانه ساختمانی نیز (۷/۷ درصد) مربوط به افزایش زیربنا بوده است. میانگین سهم استان تهران در کل پروانه ‏های ساختمانی کشور طی ده سال مورد بررسی حدود 12 درصد بوده که از سال 139۷ روند کاهشی سهم مزبور آغاز شده و در سال 1400 به 8/14 درصد رسیده است.

فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام