تحولات تولید، اشتغال و مزد و حقوق کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی

تحولات تولید، اشتغال و مزد و حقوق کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 14 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

یکی از شاخص‏ های مهم برای ارزیابی وضعیت فعالیت‏ های صنعتی در کشور، شاخص تولید صنعتی است. شاخص تولید کارگاه‏هاي بزرگ صنعتی (دارای صد نفر کارکن و بیشتر) بانک مرکزي به عنوان شاخص کمکی در برآورد ارزش افزوده بخش صنعت ساخت نیز استفاده می‏شود لذا بررسی روند شاخص تولید صنایع بزرگ و تغییرات آن می ‏تواند تصویر بهتری از وضعیت رونق یا رکود بخش صنعت در کشور ارائه دهد.
همچنین افزودن دو شاخص اشتغال و شاخص مزد و حقوق و مزایای کارکنان کارگاه‏های بزرگ صنعتی به تحلیل شاخص تولید، به ارزیابی تحولات مرتبط با جذب نیروی کار و هزینه مرتبط با آن نیز کمک می‏ نماید.
در این گزارش روندی از شاخص تولید کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشور در بازه زمانی 1357 الی 1400 به همراه روند شاخص اشتغال و مزد و حقوق کارکنان صنایع مزبور تا سال 1399، بررسی و تحلیل شده است.
مریم خزاعی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام