تراز پرداخت ها در سال 1400، بهبود حساب کالا همراه با تضعیف حساب خدمات و سرمایه

 تراز پرداخت ها در سال 1400، بهبود حساب کالا همراه با تضعیف حساب خدمات و سرمایه

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 9 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

طی سال 1400، اقتصاد کشور شاهد بهبود حدود 3.5 میلیارددلاری موازنه کل تراز پرداخت‏ ها ناشی از افزایش حدود 11.8 میلیارددلاری حساب‏ جاری در مقایسه با سال 1399 (افزایش توام 17.7 میلیارددلاری صادرات کالای نفتی و حدود 11.8 میلیارددلاری صادرات کالای غیرنفتی) و همچنین بهبود نسبت پوشش واردات توسط صادرات کالای غیرنفتی کشور به حدود 64 درصد، و در مقابل استمرار و تضعیف مجدد 5.8 میلیارد دلاری خالص حساب سرمایه و افت 1.3 میلیارد دلاری حساب خدمات بود.
در سال 1400 سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی افزایش یافت و به حدود 49 درصد رسید. در بخش حساب کالایی، تراز کالای نفتی کشور طی سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399، حدود 4.9 برابر بهبود یافت و در مقابل کسری تراز کالای غیرنفتی حدود 5 میلیارد دلار تضعیف شد.

مریم خزاعی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام