نگاهی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش بنیان

نگاهی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش بنیان

در سال 1398 در مجموع تعداد 2307 شرکت دانش‌بنیان دارای فعالیت تحقیق و توسعه در کل کشور فعالیت داشته ‏اند که استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز و فارس به ترتیب دارای بیشترین تعداد شرکت دانش‌بنیان در این زمینه بوده‌اند.
در سال 1398، 20234 نفر محقق در شرکت‌های دانش‌بنیان سراسر کشور مشغول به فعالیت بوده‌اند که از این تعداد، 4825 نفر آن را زنان و 15409 نفر را مردان تشکیل داده‌اند. استانهای تهران، اصفهان و البرز به ترتیب سه استان دارای بیشترین تعداد محقق در شرکت‌های دانش‌بنیان در کل کشور بوده‌اند.
از 16460 پروژه تحقيق و توسعه مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان در کل کشور در سال 1398، استان تهران با 9287 پروژه بیشترین و استان لرستان با 16 عدد، کمترین تعداد پروژه تحقيق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده‌اند.

پریسا مطرانلویی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام