تحقیق و توسعه در ایران

تحقیق و توسعه در ایران

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 14.2 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

در سال 1398 از 4154 واحد فعال در زمینه تحقیق و توسعه، 9.5 درصد مربوط به مراکز تحقیقاتی، 7.5 درصد مربوط به دانشگاه ‏ها و مراکز آموزش عالی و 83 درصد سایر کارگاه ‏ها شامل کارگاه‏ های صنعتی، شرکت‏ های دانش بنیان و ... بوده است.
استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با سهم 40.8 ، 9.8 و 5.9 درصدی بیشترین تعداد کارگاه داراي فعاليت در زمینه تحقيق و توسعه در سال 1398 را به خود اختصاص داده اند.
در سال 1398، پروژه‌های كاربردي با 55 درصد بيشترين سهم را در ميان پروژه‌هاي انجام شده داشته است، پس از آن پروژه‌های توسعه‌ای و بنیادی به ترتیب با سهم 26 و 19 درصدی در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
گروه‌های تحصیلی علوم فنی و مهندسی و علوم انسانی به ترتیب با 30.9 و 30.4 درصد بیشترین سهم و گروه هنر با 2.2 درصد، کمترین سهم از تعداد محققان كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه را در سال 1398 به خود اختصاص داده‌اند.
طي سال‌هاي 1391 تا 1398، سهم محققان زن از کل محققان از 25.7 درصد به 32.3 درصد رسیده است و سهم محققان مرد از 74.3 به 67.7 درصد کاهش یافته است.

پریسا مطرانلویی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام