موقعیت برتر استان تهران در کشور در بخش صنعت ساخت

موقعیت برتر استان تهران در کشور در بخش صنعت ساخت

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 1.1 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1398 تعداد 29148 کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر با اشتغال حدود 1.8 میلیون نفر در کشور وجود داشته که سرمایه‏ گذاری انجام شده در این واحدها بالغ بر 51.6 هزارمیلیارد تومان و ارزش افزوده ایجاد شده توسط آنها نیز حدود 420 هزار میلیاردتومان بوده است.
استان تهران با سهم 19 درصدی در تعداد و 22.3 درصدی در اشتغال و 11.8 درصدی در ارزش افزوده، رتبه اول را در میان استان‏ های کشور در سال 1398 به خود اختصاص داده است.
همچنین استان تهران بعد از استان هرمزگان، بالاترین رقم ارزش سرمایه‏ گذاری را در کارگاه ‏های صنعتی طی سال مزبور با سهم 8.4 درصدی دارا بوده است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام