سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه بنگاه ‏های برتر

سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه بنگاه ‏های برتر

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 29.4 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

در این گزارش، شرکت‏ های اتحادیه اروپا و همتایان جهانی آنها در زمینه سرمایه ‏گذاری در حوزه تحقیق و توسعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‏اند.
در سال 2020، علیرغم ضربه شدید همه‌گیری کووید 19 به اقتصاد جهان، سطح سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه با افزایش سرمایه ‏گذاری در بخش‌هایی همچون خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع سلامت‏ محور، تقریباً حفظ شده است.
در سال 2020، سهم شرکت‏ های مستقر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و امریکا از کل سرمایه ‏گذاری جهانی در تحقیق و توسعه در مقایسه با سال 2019، به ترتیب حدود 20.3 و 37.8 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم مزبور برای شرکت‏ های چینی به طور قابل توجهی افزایش یافته و به 15.5 درصد رسیده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از رشد جهانی سرمایه ‏گذاری در حوزه تحقیق و توسعه در سال 2020 به ترتیب مربوط به خدماتICT ، سلامت و تولیدICT بوده است و اکثر بخش‌های دیگر از جمله صنایع هوافضا و دفاع، خودرو و شیمیایی روند کاهشی در سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه داشته‏ اند.
پریسا مطرانلویی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام