تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سال 1400

تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا  طی نه ماهه سال 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 39.2 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران با اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه نخست 1400 معادل 2.2 میلیارد دلار با وزن تقریبی 4.9 میلیون ‏تن است. از این مقدار، حدود 2.9 میلیون تن به ارزش 1.3 میلیارد دلار مربوط به واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه و در مقابل، 2.1 میلیون‏ تن کالا به ارزش 878 میلیون دلار نیز مربوط به صادرات ایران به این اتحادیه است. ارزش تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی با افزایش حدود 33 درصدی همراه بوده که 24.5 واحد درصد آن ناشی از افزایش واردات ( 44.7 درصد) و 8.7 واحددرصد آن ناشی از افزایش صادرات ( 19.2 درصد) بوده است. از لحاظ وزنی نیز صادرات و واردات ایران با این اتحادیه طی بازه مورد بررسی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به ترتیب با افزایش حدود 3 درصدی و 12 درصدی همراه بوده است.
میانگین قیمت اقلام صادراتی و وارداتی در 9 ماهه 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش حدود 16 درصدی و 29 درصدی همراه بوده و به 421 دلار به ازای هر تن و 450 دلار به ازای هر تن رسیده است.
طی 9 ماهه نخست 1400، تراز تجاری ایران با همه کشورهای اوراسیا به جز روسیه مثبت بوده و در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، تراز تجاری ایران با کشورهای روسیه، ارمنستان و بلاروس، تضعیف و با کشورهای قرقیزستان و قزاقستان بهبود یافته است.
صادرات غیرنفتی (بدون احتساب فصل 27) ایران به اتحادیه اوراسیا طی 9 ماهه نخست 1400، حدود 6.7 درصد و واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه حدود 44.7 درصد افزایش یافته که عامل مسلط بر آن، به ترتیب سهم 8.4 واحد درصدی صادرات «پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي» و سهم 76 واحددرصدی واردات «گندم معمولی» بوده است.
در ادامه گزارش به وضعیت تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا همراه با جزئیات مربوط، پرداخته شده است.

مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام