مطالبات غیرجاری سیستم بانکی در تابستان 1400

مطالبات  غیرجاری سیستم بانکی در تابستان 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 3.4 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

- نسبت مطالبات غیرجاری بانک‏ ها اهمیت زیادی در میان شاخص ‏های کارکرد درست تامین مالی در یک اقتصاد دارد، زیرا بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخش ‏های تولیدی تاثیر می‏ گذارد. افزایش در مطالبات غیرجاری تاثیر مستقیمی بر کاهش نرخ رشد وام‏ دهی بانک ‏ها هم در کوتاه‏ مدت و هم در بلندمدت دارد که اثرات بلندمدت آن به مراتب شدیدتر است. درواقع افزایش مطالبات غیرجاری قدرت وام‏ دهی بانک‏ ها را کاهش می‏ دهد.
- مطالبات غیرجاری بانک‏ ها از ابتدای سال 1398 با نوسانات زیادی همراه بوده، اما در تابستان 1400 برای دومین فصل متوالی به روند افزایشی خود ادامه داده و به 235 هزارمیلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به بهار 1400 با افزایش 4.4 درصدی، و در مقایسه با تابستان 1399 حدود 19 درصد افزایش یافته است.
-مطابق با آمارهای بانک مرکزی در سال 1399، نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات ایران 6.7 درصد بوده که این رقم درمقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رقم بالایی محسوب می ‏شود. شایان ذکر است در میان کشورهای همسایه و مجاور نیز وضعیت ایران در نسبت مذکور در مقایسه با برخی کشورها همانند عربستان سعودی، گرجستان و ترکیه مطلوب نیست. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات این کشورها با توجه به آمارهای بانک جهانی در سال 2020 به ترتیب 2.2 درصد، 2.3 درصد و 3.9 درصد است.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام