تامین مالی نه ماهه نخست 1400

تامین مالی نه ماهه نخست 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 1.05 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش- 2546 هزارمیلیاردتومان تامین مالی طی نه ماهه نخست 1400 با سهم 79 درصدی بازار پول و 21 درصدی بازار سرمایه
- رشد 66 درصدی کل تامین مالی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (افزایش حدود 60 درصدی تامین مالی از بازار پول و افزایش 92 درصدی تامین مالی از بازار سرمایه)
- مشارکت مثبت 49 واحددرصدی بازار پول و 16 واحددرصدی بازار سرمایه در رشد تامین مالی
- موارد عمده پرداخت تسهیلات پرداختی طی 9 ماهه نخست 1400:
در بین مصارف؛ تامین سرمایه در گردش با سهم 66.5 درصد و ایجاد با سهم 11.2 درصد
در بین بخش‏ ها؛ خدمات با سهم 41.8 درصد و صنعت و معدن با سهم 30.2 درصد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام