تراز پرداخت‏ ها نیمه نخست 1400

تراز پرداخت‏ ها  نیمه نخست 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 9.7 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

طی نیمه نخست 1400، اقتصاد کشور شاهد بهبود حدود 1.8 میلیارددلاری موازنه کل تراز پرداخت‏ ها ناشی از مثبت‏ شدن و افزایش حدود 7.8 میلیارددلاری حساب جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل( افزایش 10 میلیارددلاری صادرات نفتی و رشد حدود 6 میلیارددلاری صادرات غیرنفتی) و همچنین بهبود نسبت پوشش واردات توسط صادرات غیرنفتی کشور به حدود 62 درصد و در مقابل تضعیف مجدد 2.4 میلیارد دلاری خالص حساب سرمایه و افت 893 میلیون دلاری حساب خدمات بود. در نیمه نخست سال 1400 مجددا سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی افزایش یافت و به حدود 52 درصد رسید.
در بخش حساب کالایی، تراز کالای نفتی کشور در مدت مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال 1399، حدود 2.2 برابر بهبود یافت و در مقابل تراز کالای غیرنفتی حدود 1.2 میلیارد دلار تضعیف شد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام